Últim capitol de la serie Fets Encoberts emitida per la Xarxa de T.V catalanes i dissenyat per l’estudi elem3ntal, on vaig crear la música i els efectes de so amb grabacions de camp, instruments hardware com el piano pt 380 de casio o el sh 101 de Roland i editors d’audio i video.

http://www.elem3ntal.com/

http://fetsencoberts.minisites.xtvl.tv/capitols